FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

11. marts 2014

900 TRANER

Traner lander i Pulken. Et motiv under udvikling; arbejder på et aftenmotiv med gul himmel og modlys.

I dagens løb rastede kun en håndfuld traner i Pulken. Ca 50 gravænder og et antal gråænder lå i nord-Pulken, storken fouragerede i kæret, men det mest usædvanlige var vel egentlig de omtrent 140 hættemåger, som fangede insekter i luften over vandfladerne.
En stor tornskade brugte de opvoksende elletræer som udkigspost, og i eftermiddagens modlys noterede jeg også en rastende vandrefalk på en stolpe ude i vest-Pulken.

Da aftenen begyndte at stunde til, cyklede jeg ud til fugletårnet, hvor bl.a. Evert Valfridsson stod klar, til at tælle tranerne, efterhånden som de indfandt sig på overnatningspladsen.
I løbet af aftenen gik næsten 900 traner til overnatning i Pulken - et ekstremt højt tal, når man tager datoen i betragtning.
Blandt de rastende traner var et farvemærket individ - H: Bu;R;W, V:Bl;R;Bl, så vidt det kunne konstateres, i det svindende lys. Jeg bliver nødt til at se efter den imorgen, for jeg er ikke helt sikker på aflæsningen.

Godt 900 traner, er en svimlende høj tælling så tidligt på sæsonen, og det må betyde, at fugle fra Nordskandinavien nu er på vej mod ynglepladserne. Det bliver meget spændende at følge udviklingen i de kommende dage. Der er nu gået hul på bylden, og alt kan ske. Fodring i Pulken er endnu ikke begyndt, men med tanke på det lune forårsvejr, kan det ikke vare længe, før landmændene begynder forårssåningen. Forårssåningen kommer uvægerlig til at udløse fodring på "matningsfältet".

Ja, det er forår. Viben synger, det samme gør stæren. Her hos mig, er rød glente og stor regnspove blandt favoritterne, når stæren efterligner fuglestemmer.
Natuglen viste sig i silhouet mod nord-Pulkens vandflade, nu til aften. Den skriger flittigt i denne tid..