FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

22. september 2014

PULKEN STYRE (IGEN!!): STEPPEHØG!

Endelig! Steppehøg har jeg kigget efter i Pulken i årevis, og at min første (tomtkryss nr. 171, er det vist) netop skulle være en overnattende fugl, synes jeg er ekstra interessant. Pulken er året igennem overnatningsplads for diverse fuglearter - gæs, traner, vipstjerter bl.a., og om efteråret kommer kærhøgene ind i dagens sidste lyse time, raster på engen og fouragerer over kæret, inden de går til ro, enten i selve Pulken eller et sted i nærheden.

En hvilken som helst steppehøg havde været fantastisk, men når jeg nu i årevis har talt netop overnattende fugle i Pulken, synes jeg, at det er ekstra fedt, at den første steppehøg skulle blive en overnattende fugl.

Fuglen opdagedes igår aftes, da jeg efter aftensmaden kastede et blik ud gennem havedøren. indledningsvis var der lidt tvivl om bestemmelsen, især pga. det hastigt svindende lys. I felten bestemtes den til hedehøg, men mine fotos viste en steppehøg!
Jeg var så ude den følgende morgen fra kl 06:05 for at se kærhøgenes udflyvning fra nattesædet. Kl 06:42 stod den blå kærhøg op. Det vakte lidt uro, at den var alene, men kl 07:00 gik steppehøgen på vingerne og sås på klodshold fouragerende over Pulken og marken lige syd for mit hus.

I den tågede morgen havde en flok "skådare" fra Nord Östra Skånes Fågelklubb, som var på ekskursion til Juleboda, netop opgivet det usynlige havtræk, og de indfandt sig i Pulken kort efter at steppehøgen havde gjort sig usynlig i engen. Efter nogen utålmodig venten (de var helt vilde for at komme videre til Rinkaby Skjutfält, hvor de havde mulighed for f.eks. trækkende jernspurv), blev de de eneste twitchere, som fik set steppehøgen.
Dagen igennem var Pulken flittigt besøgt af twitchere, som alle gik forgæves.