22. marts 2015

ÅRETS HIDTIL STØRSTE TRANEDAG - 4100 TIL OVERNATNING

Fem af dagens 8-11 pibesvaner. Jeg ærgrer mig lidt over pibeanden.

Gårsdagens snebyger og hårde nordøstenvind blev fulgt af en iskold nat. Her til morgen var vinden vendt 180° til SV, og så svag, at den eneste indikation af vindretningen, var de fire vindmøller.
Vandet var frosset, og mosset i græsplanen fulgte med min cykels støtteben.

I en lille våge i nord-Pulken lå andefuglene tæt pakket. Hundreder af gråænder, omkring 80 gravænder, ca 20 pibeænder, blisgæs og enkelte kanadagæs . Alle tre svanearter var repræsenteret - 14 knop-, 3 sang- og 6 adulte pibesvaner, og særlig de, faldt i min smag. Lå og nikkede ad hinanden. De har den lille ekstra detalje, at mundvigen ofte er dybt rødorange. Elegante fugle på vej mod den russiske tundra.
Lidt senere opdagedes yderligere tre adulte og to andenårspibesvaner i syd-Pulken. Arten er ikke sjælden i Vattenriket i trækperioderne, men altid fåtallig.

Tranerne har idag opført sig voldsomt dynamisk. Flokke er ankommet, andre har skruet sig op og har forladt lokaliteten. De rastende fugle har i perioder dækket Pulken fuldstændig, på andre tidspunkter, har ned til blot 300 traner gået på Matningsfältet. Det er åbenbart svært at dosere fodringen i år.
I hvert fald, udenfor mine vinduer har trafikken været tæt.
Idag har Evert og Linda stået for tællingen af de overnattende traner. Overnatningstællingerne er vores eneste let tilgængelige billede af, hvor mange traner, her faktisk er, for alle Åhusslettens traner overnatter kollektivt i Pulken. Evert og Linda var på plads fra klokken 15:00 og de fik deres sag for, da også "lokaltrafikken" var intensiv. Tællingen endte på 4100 traner. Jeg kom selv ud ved 18:30 tiden, og der var virkelig tale om en reel indflyvning, hvor traner, ofte i enorme flokke, kom ind og landede. De fleste fra sydøstlig retning, noget færre fra nordøst.
Den sidst ankomne flok kom ovenfra, ud af den mørknende himmel, sikkert fugle som netop havde krydset havet.

Selv har jeg arbejdet intensivt hele dagen, men jeg så godt nok en adult havørn, som skræmte alle Pulkens andefugle op. De som stod i fugletårnet fik den oplevelse, at se havørnen slå en blisgås, som den siden spiste på engen!


Denneher har jeg osse malet idag.