FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

6. april 2015

FORTSAT OVER 6000 TRANER I PULKEN


Tranerne strækker hals og ænderne flyver op - en ung havørn flyver lavt over Pulken. 05.04.2015


Jeg kan ikke lige huske det præcise tal, men der står stadig over 6000 traner i Pulke. Vandrefalk, kongeørn og havørn bliver set næsten daglig, igår så jeg f.eks. selv to unge havørne (2k) samt en fireårig fugl - en stor hun, sandsynligvis.
Blandt de trækfugle som i denne tid daglig ankommer til Pulken, var igår atlingand - et par som også idag har kunnet nydes mellem nord-Pulkens traneben. Dermed er alle de almindelige svømmeænder repræsenteret i Pulken. Blandt vadefuglene er stor præstekrave og svaleklire de nyest tilkomne. I den kommende uge håber jeg på arter som brushane, stor regnspove og stor kobbersneppe.

Jeg bliver ofte spurgt, hvor længe tranerne bliver. Jeg er ikke overrasket over at de stadig er her, men jeg er sgu overrasket over, at her stadig er 6000+. Jeg er sikker på, at der mindst en uge frem vil være mange traner i Pulken. Man kan jo f.eks. gætte på, at lørdag d. 11/4, hvor temperaturen vil komme op på 16° C midt på eftermiddagen, vil udløse kraftigt tranetræk - det må jo så blive søndag. Men alt dette er gætteværk. Her er mange traner lige nu, og det har har været i snart et par uger - og jeg har aldrig oplevet noget lignende!

Atlingand han i nord-Pulken. Gråvejr. 06.04.15