3. april 2015

FORTSAT TRANEFRENZY OG ET BESØG

Traner foran Gamla Fåran 30.03.2015


Årets tranevår udmærker sig fortsat. Her har været traner i uhørte mængder - i omkring en uges tid, har antallet ligget på 7000+. Dagens sydvestenvind har medført et vist borttræk og til aften talte Nils Waldemarsson således 5850 overnattende traner i Pulken - et tal som ellers til hver en tid kunne accepteres som en fantastisk kulmination på tranevåren. Man bedes erindre, at folk i fem årtier valfartede til Hornborgasjön for at se traner i antal som ofte lå LANGT under halvdelen af det vi oplever i Pulken i disse uger. Toppen er røget ud af skalaen og man ser måbende til, f.eks. når et par tusinde traner slår sig ned på marken bag huset, så udsigten ned mod elletræerne bliver grå.

Vi har haft besøg af Else Bering og Jon Fjeldså i et par dage og jeg har fået lov til at vise nogle af de mange skitser som Jon fik lavet (31/3 - 2/4) :

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner og ænder i nord-Pulken set fra härnestadsvägen 127

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Regnbyge - Pyramideengen og elleskoven i SV-Pulken set fra N.

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner og kanadagås

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner

Selvfølgelig blev jeg inspireret og skulle osse prøve at skitsere, noget jeg gør alt for sjældent. Fik lavet nedenstående, som jeg nu er igang med at farvelægge:


Tranernes toilette i nord-Pulken, 2. april
Nedenfor ses lidt af dagenes aktiviteter. Der males traner (og kruseduller), skitseres og tages dna-prøve af den døde trane, som nu har fyldt halvdelen af fryseren op i et par år. Ud over traneprøven fik Jon også et par karmindompapper med til ZMUC's samling.


Solveig Maler en stoltserende trane

Vigulf Maler en krusedulle

Tranevårudstilling Backstage; fra venstre: Jon Fjeldså, Carl Christian, Vigulf, Solveig, Else Bering Fjeldså og Ingeborg.

Der tages dna-prøve af tranen

Det kræver en del mas, da fuglen er dybfrossen

Prøven ned i glasset...

Tranens ansigt…...

Jon skitserer tranens hoved...

mens jeg holder fjer tilside.