FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

9. april 2018

Pulken 20:40
Elgen vandrer lige nu frem over marken og gør sig til gode med vinterrapsen. Elgens sorte silhouet i skumringen er snart det eneste man kan regne med her.

Tranesituationen, derimod, er uoverskuelig. Vist er her traner, men hvor mange - og hvor?

Midt på eftermiddagen tonede himmelen pludselig fuld af traneråb, i det op mod 200 traner landede.

Det har været en varm dag. Ved en hver lejlighed har jeg kigget himmelen igennem for trækkende fugle, for det er klart, at en dag som i dag, hvor vi har varmegennembrud fra sydøst, giver mulighed for snart sagt alt. Jeg har dog ikke formået at pille noget estraordinært ud. Et par fiskeørne og en fjeldvåge markerer dagens højdepunkt på trækfronten.

I år er Pulkens vandflader usædvanlig store. De rastende svømmeænder er nu fuldtallige, inklusive atlingand, som ankom i går. Ænderne ligger herrude og gantes. Hannerne er i deres smukkeste skrud,
Også de vadefugle, som yngler her, er ved at ankomme. Rødben optræder lydeligt, strandskaderne skælder ud, og dobbeltbekkasinen bræger nu over Pulken.