FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

1. august 2018

SOMMERFUGLE

Ja, dette er altså en slags hveps. Den har jeg heller ikke set før, men den er da et flot supplement til havens bestand af biulv og almindelig sandhveps.

Hvis varmen ikke har været godt for andet, så lader det da i al fald til, at stor- og især lille kålsommerfugl har haft noget ud af det, for aldrig har jeg da set så mange af dem. Det er i det hele taget et lidt sært år på sommerfuglefronten her i Pulken. Jeg har set to nye randøjearter i haven, skovrandøje og den som på svensk hedder svingelgräsfjäril - Lasiommata megera. Iris har jeg derimod ikke set i år, og papilionaria, som ellers plejer at være talrig, er også totalt fraværende.

Til gengæld har gammaugle været helt utrolig talrig - i flokkevis, kunne man sige - sværmende omkring ærteblomsterne på terrassen. Nye natsommerfugle er også kommet til. En mistænkt Fuliginosa slap desværre fra mig, før den kunne verificeres. Til gengæld lykkedes det endelig, at få set ziczac, og så har jeg en stribe fotos af andre arter, som skal bestemmes. Den jeg er mindst glad for, er nok en ny art melmøl. "Den store flotte" har jeg jo set her før, og denne kan vi så passende kalde  "den lille flotte" - i modsætning til "den lille grimme", som er så almindelig i københavn.

Ellers er det varmen, som gør størst indtryk. I dag 33° C i Ronneby, da jeg hentede pigerne kl 16. I Härnestad holdt det sig på moderate 28°C kl 13.