FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

28. november 2018

EN SYNTESE MELLEM ORNITOLOGI, POLITIRAPPORT OG JURIDISK FORSVARSSKRIFT, SKREVET I TØJLET BEGEJSTRING


Cigaren her malede jeg til brug i min Rk-beskrivelse af gråsejleren fra Bisbjär - og brugte den ikke. Det er simpelthen enormt svært ikke at male andet end det, man kan stå 100% inde for. Så snart et øje er malet, kalder det på en øjenmaske - som jeg intet belæg har, for at male. Var halen egentlig præcis samme farve som ryggen? Tjah. Svært at sige. Derfor blev beskrivelsen ledsaget af feltskitserne, og sådan ender det meget ofte.

Noget af det aller sjoveste man kan opleve som fuglekigger, er nok at opdage en sjælden fugl. Men det er et tveægget sværd. For at kunne indgå i de officielle, ornitologiske annaler skal fuglen beskrives - i Danmark til DOF's sjældenhedsudvalg, SU, i Sverige til det svenske modstykke RK, eller, hvis det er en sjældenhed af mere lokal karakter, til Rrk

Man kan selvfølgelig have held i held, som sidst jeg opdagede en sjældenhed i Danmark (det var en halsbåndstroldand i Farum Sø, 25.12.2015). Da var det første som skete, at den blev gennemfotograferet af adskillige twitchere. Så kan man, pyha, slappe af, for når folk skal have deres årsart godkendt, ryger nogle af billederne alligevel stensikkert til SU.  
 At dette er noget som sparer en for dages slid kan jeg bevidne, for jeg har netop beskrevet årets foreløbig tre bedste fund: Gråsejler til Rk samt savisanger og pomeransfugl til Rrk. Forskellen er ens, det er samme formular, som skal udfyldes og samme slid. 

Selvom gråsejleren blev set af rigtig mange, og der blev fotograferet på livet løs. synes jeg den fortjente en beskrivelse. De to andre blev aldrig fotograferet, den ene end ikke set - pomeransfuglen var en hørt, overtrækkende (prøv lige at beskrive dét. Jeg har lige gjort det, og det er svært!) -  og savisangeren var der simpelthen ingen, som gad at se, selvom der var minimum 10 fuglekiggere indenfor de nærmeste 500 meters radius. 

Jeg tænkte, at der måske var nogen, som ville synes det var meget interessant, at læse sådan en SU-beskrivelse/raritetsrapport. Det er jo en slags litteratur, som oftest forbliver mellem forfatteren og et bedømmelsesudvalg, men hvor forfatteren gør sig al mulig umage. Der er næsten tale om en form for syntese mellem ornitologi, politirapport og juridisk forsvarsskrift, skrevet i en begejstring - for den enormt gode historie, man selv synes det er - som man samtidig forsøger, at tøjle.

Derfor kommer her min rapport til Rrk under Skånes rapportkommité omhandlende savisanger i Skanør i maj i år:

 

Raritetsrapport

Art (och ev. rasbestämning)

Vassångare

Antal
1
Ålder Kön Observerad från
2018-05-03 10:40:00
Observerad till
2018-05-03 10:40:00
därav sågs den väl
ca 20 sek i alt
Lokalnamn
Kärleksstigen, Falsterbonäset, Sk
Landskap
Skåne
Regional rapportkommitté (Rrk)
Skåne
Biotopbeskrivning
trädgårder och busksnår ut till öppen strandäng. Fågeln satt i lågt snår, ca 2x15 m, av Rosa rugosa.
Obsavstånd (m)
5
Flyghöjd (m)
-
Handkikare
10x42 Swarovski
Tubkikare
-
Väder- och ljusförhållandenKlart, soligt. Medljus, men fågeln i först i helskugga, sedan halvskugga.

Författare

Rapportör
Carl Christian Tofte
Adress
Härnestadsvägen 127
Postort
296 91 Åhus
Telefonnummer
0705229726
E-post
ctofte@hotmail.com
Erfarenhet av denna och liknande arter
jag har stor erfarenhet med vasssångare, gräshoppsångare, flodsångare och träsksångare. Har fältobsad dom vid många tilfällen i Norden, Centraleuropa och sistnämda även i Kina. Stor erfarenhet med liknande tättingar i övrigt, aktuellt i detta sammanhanget inte minst näktergal, som är e av de fåglar jag SER mest i min trädgård sommartid.
Aktiv antal år
25

Fyndbeskrivning

Kortfattat om händelseförlopp (uppträdande, förhållande till andra arter, hur försvann den etc.)
Går på Kärleksstigen. Ur ögonrkroken ser jag en rörelse i bottnen av ett snår. Lyfter kikaren och får se en helbrun sångare med kort ögonbryn, som sitter med sidan till. Undre stjärttäckare mycket långa, så att hela stjärtpartiet danner en lång trekant, Fågeln rör sig ut i halvskugga och ses nu snett ovanifrån med bröstet till. Ses tills då fri av störande vegetation men rör sig nu mot baksidan av snåret och försvinner. Vill inte flusha av hänsyn till evt twitchers, och ser inte fågeln igen.
Sällskapade med följande fåglar
-
Storlek och hur denna bestämts
Storleksbedömning kan vara svår på avstånd, men denna fågel var så nära, att storleksbedömning ger mening: jag skulde säga som en svarthätta med lång stjärt och mindre än t.ex. näktergal.
Rörelse och flyktsätt
Efter den rörelsen som gjorde, att jag fick syn på den, satt den bara stilla som visad på bifogade fältskiss (nedan tv.). De tiotal centimeter den sedan rörde sig, gick den på marken. Sen frös den igen, med horisontal kroppshållning, lite hukad och fortfarande med lätt höjd stjärt, och enda rörelsen var, att vända lite på huvudet. Inga vingflaxninger, sjärtspridningar, -vipp o.dyl. Min tur var, att den satt med fritt insyn de två omgångar den satt stilla. Rörde sig sedan bak ut i snåret, längs marken.
Läten
-
Förväxlingsrisk förekommer teoretiskt med följande arter
Framst flodsångare, men så absolut även näktergal, sydnäktergal, cettisångare samt busk-, kärr. trast- och rörsångare (m.fl.). Om man skuldeha en total blackout, kunde förväxling med gärdsmyg komma i fråga.
Dessa arter kunde uteslutas på grund av
Fågeln sågs först med sidan till och då sågs det för släktet Locustella så karakteristiska trekantiga stjärtparti: Hela partiet långt och trekantigt. Även om näktergalar och Acrocephalussångare med flera är snarlika, utesluter detta käntecken alla dessa och insnävrer möjligheterna til en art av Locustella-släktet. Sättet att röra sig understryker ytterligare bestämmningen till Locustella: Går på marken, fryser och hukar med horisontell kroppshållning. Det hade varit skönt att se den vita ytterfana på den yttre handpenna, men så snart jag såg bara hela kroppsformen, visste jag, att det var en Locustella, och, då den saknade fläcker, närmare vass- eller flodsångare, så jag försökte asap. avgöra om den hade fläcker på bröstet. Att den inte hade detta fick jag se, när den sedan flyttade på sig och vände bröstet till. Avsaknad av strecker på bröstet, samt den mörka, bruna färgen på hela översidan fastslog att det var vassångare. Nu var det tyvärr bara omöjligt att se teckningen på undre stjärttäckarna.
Kortfattat om vad rasbestämningen grundades på
-
Kortfattat om vad åldersbestämningen grundades på
-
Kortfattat om vad könsbestämningen grundades på
-
Bestämningen skedde
efter en stunds observation 
Utförlig beskrivning (dräkt, proportioner, silhuett, mått för fångade ex. etc.)
Till själva händelseförloppet skulde jag vilja tillfoga, att jag efter säker bestämmning sprang bort till den gruppen av skådare, som stod några hundrade meter söderut och letade rödstrupig sångare (som i övrigt inte sågs denna dagen). Stor var min häpnad, ty när de förstod, att vad jag hade hittat inte var den rödstrupiga utan en vassångare, då såg man deras besvikelse tydligt målad i deras ansikten. Alla resignerade och återvände till att betrakta sitt slånbuskage. Därför är jag glad, att rk ber om beskrivning, för att hitta vassångare rastande i en rosenbuske är absolut ingen vardaglig händelse och jag betrakter det som ett av de bästa fynd jag har gjort till dato.

FORM OCH PROPORTIONER
Storleken anslår jag til ca som svarthätta, fast med längre stjärt. Kroppen välproportionerad, kompakt, med brett bröst och med lång, i spetsen avrundad stjärt. Övre stjärttäckare långa, även dessa med rundad spets. Undre stjärttäckare mycket långa; nådde nästan spetsan av stjärtfjedrarna, och mycket fylliga, så att hela bakpartiet framstod trekantigt sett från sidan. Vingarna med böjd framkant, fint sluttande om kroppen. Näbben ganska fin. Fötter sågs inte.

DRÄCKT
Ôversida: ensfärgad mörk, djup brun (påminnande om, men mörkare än rörsågare), var jag uppfatter flodsångare som ljusare och mer oliventonad. Fläcker eller streck saknades.

Undersida: Bröst och kroppssidor nästan så mörkt bruna som översidan. Inga streck eller markeringar, vilket även gällde bröstet. Även undre stjärttäckare mörka, men om färgen skulde hava varit fastställd skulde jag hava gjort detta som det första, medan fågeln sågs från sidan. nuancen på dessa fastställdes inte.

Huvud: Hjässan av samma mörka färg som resten av översidan, vilket även gällde huvudets sidor. Mörkare ögonstreck. Kort, ljust och ganska tydligt ögobrynsstreck till bak om ögat. Strupen vitaktig och tilsammans med ögonbrynet den ljusaste del av dräckten, som sågs.
Näbben spiss och rätt kort, mörk, dock på inre delen av undernäbben ljus (i fältskissen står "vist en lille, gul markering ved næbvig"). Ansiktsuttrycket argt, ögat mörkt, med en liten vit "tåra" under.

Bifogade filer

Filtyp Filnamn
image/png
savisanger feltskitse.png