FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

6. marts 2019

6. MARTS 2019, PULKENSort glente og elletræer


Slet ikke nogen dårlig dag. Skønt næsten overskyet formåede solen nu og da at bryde igennem. Det var i løbet af formiddagen; senere tog skydækket til, og nu, kl. 18:40, regner det. Dagen har været mild med syd-sydøstlig vind. Traner er trukket nordover. Minimum syv flokke, den største på 20 stk. Det er stadig kun den 6. marts, så antallene er modereate (i alt 55 trækkende), men her til aften gik alligevel 81 til overnatníng i Pulken, mod gårsdagens 11.

En stor tornskade sad flot i toppen af en spinkel tjørn, ovre i stendiget allerede, i morges, og i dagens løb er den flere gange dukket op i synsfeltet. To havørne har været forbi, og 74 blisgæs, 11 bramgæs og et halvt hundrede grågæs har græsset i engen hele dagen. Gravand er kommet, 7 stk, viber synger over kæret, sanglærker stiger til vejrs, når man panorerer over landskabet. Det er dejligt, tidligt forår, og elletræerne står tunge af rakler og gløder.

Desuden to ganske usædvanlige observatioer, nemlig sort glente i Pulken og tyrkerdue oppe på Allebodavägen i Härnestad. Begge sjældenheder, om end på hver deres måde. Den sorte glente sås kortvarigt, men fint, nede over syd-Pulken 10:07. Der har overvintret en sort glente i området. Oftest har folk rapporteret den fra Yngsjö Kapel, men den 12. februar så jeg sort glente både i Pulken og lige vest for Everød. Det kan udmærket være det samme individ, som også var omkring Pulken i dag, og i øvrigt mit fjerde fund af arten fra haven.
Tyrkerduen yngler i Ripa, ca 1km fra Härnestad, men at se den i Härnestad hører til undtagelserne. Jeg har blot set den én gang i haven – på 12 år! - og jeg tror faktisk, at dagens tyrkerdue blot er den anden jeg ser i Härnestad, inkl. den fra haven.

Udstilling
Vist udstiller jeg også i år, datoer og tider følger. Jeg ser lige foråret an (oven på sidste års virkelig kolde afvaskning), før jeg beslutter mig for de endelige detaljer, men kommer til at annoncere det her på bloggen, Foreløbig tegner året heldigvis normalt, så jeg ser heller ingen grund til at tyvstarte. Mon ikke det bliver noget i stil med 20. marts til 10. april?