FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

25. februar 2020

VANDET STIGER

Vandstanden i Pulken og Yngsjösjön i dag, 24. februar 2020. Kortet viser kun Pulken og Yngsjösjön, men vandet strækker sig videre sydover ind i Egeside Träsk


Til sammenligning har jeg også tegnet dette kort, som viser dét, som man kunne kalde normal vinter-vandstand. Fugletårnet er den røde prik, vores hus er den orange prik.

 24. februar.
Vandstanden i Graften er 85 cm over normal. Den gamle Yngsø er genopstået i den våde februar 2020, og vores hus ligger på en ø. Af Pulkens enge er nu kun et par småholme oven vande. Jeg var en tur oppe på skorstenen, for at overskue oversvømmelsen. Kystlinjen må stort set svare til forholdene før 1775 - ligesom de svarer nogenlunde til det, som er i vente i fremtiden. Det er godt, at få forstand af. Der er klass 1 varning - i morgen får vi vind over 20 m/s og vandstanden forventes først at kulminere sidst på ugen vi er inde i. Længere oppe ad Helge Å er der klass 2 varning - ekstremt højvande, og det vand ved jeg jo godt skal en tur til Pulken før eller siden. Jeg begynder at spekulere på, om det er noget jeg skal gøre noget ved.

Der er ikke meget plads til traner, men de første er dog ankommet. 13  stk. stod på overnatningspladsen kl. 17:50. Også gravand er ankommet, 15, og en mængde sølvmåger fouragerer i søen, men ellers ingen svømmefugle. Det er lige tidligt nok til at gråænderne rykker ind i oversvømmelsen; hundreder tilbringer vinteren i Graften og Helge Å, men at se fouragerende gråænder i Pulken er et sikkert forårstegn, som endnu lader vente på sig.

Den høje vandstand kan jo ikke andet end påvirke de mange vildsvin, rådyr m.m, som lever i Egeside. Elgene har også fundet et alternativ til marken syd for huset her, hvor de ellers plejer at holde til på denne årstid; en af naboerne gav mig et tip, og da jeg tjekkede tidligt på aftenen var tre elge fremme. En ko med en lille kalv fra sidste år og en tyr, som mærkeligt nok stadig havde gevir - blot to spidser, men alligevel. Man bør vel kunne aldersbestemme sådan én. Mon ikke den er født i 2018?

Det tegner til at blive en lige lovlig spændende uge.