FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. februar 2020

PULKEN 26. OG 27. FEBRUAR 2020

Fugletårnet ved Pulken i dag.

Fra Graften mod syd i dag.
Fortsat meget høj vandstand i hele Pulken-Yngsjön-Egeside-reservatet. I dag mindst 110 cm over normal. 220 viber flokkes på markerne ovre langs Everöds Ängaväg; de venter vel på, at der skal dukke nogle enge frem af vandmasserne. De kommer nok til at vente lidt endnu.

Her er lidt fuglenoter fra i dag og igår:

26/2 2020
Pulken
Vandrefalk: 1 adult rastende
Havørn: 1 adult
Rød glente: 3
Blå kærhøg: 1 ung
Trane: 7
Gravand: 29

Af pattedyr sås i reservatet:
Hare: 4
Elg: 4

27/2 2020
Pulken
 Skovhornugle: 1 - permanent revir, kan høres hver aften, hvis det ikke blæser for meget.
Sjagger: 32
Sangsvane: 118 
Grønsisken: en flok på ca 30-40 stk.
Gravand: ca 25

Yngsjön
Skeand: 8; det er tidligt.
Krikand: 5 n
Grågås: 213
Kanadagås: 2
Trane: 2


Udsigt mod syd fra vores terrasse 26. februar 2020. En regnbyge er netop passeret, den ses i venstre side.

Engene øst for Yngsøen i dag, set fra vej 118. Her ligger en del gråænder, og det var også her skeænderne lå.