FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

7. marts 2022

DET BEGYNDER AT LIGNE TRANEVÅR

 

Feltnoter 7/3 2022

 

Strålende sol og svag nordvestenvind har fristet i hvert fald nogle traner. Enkelte småflokke er kommet ned på den der måde, hvor man kan se, at de er rejst langt, og ikke bare har flyttet sig fra en mark i nærheden. Det tog fart efter 16:30. Foreløbig ser det således ud: 5 N->R + 20 N->R->N + 6 N->R + 12 N->R + 19 N + 9 N + 32 VNV + 18 VNV + 2 N->R. Jeg kommer nok til at skulle ud og tælle overnattende traner her til aften, alt andet ville være sjusk.

Tommy fra Vattenriket har været her i dag og sat det solcelledrevne trane-webcam op i haven. Det skal lige testes inden det kommer på plads ude ved Matningsfältet og der er simpelthen endnu for pløret ude i engen til at han kan køre der ud, så han tester det her. Og vådt har det været. Vinteren har været regnfuld og som noget nyt er engene ganske gennemrodede af vildsvin. Det er aldrig hændt før og min teori var, at det havde en sammenhæng med det våde vejr. Den teori fik jeg bekræftet i går, hvor jeg så et web-foredrag med Christopher Sandom. Han har studeret vildsvinenes fødesøgningsadfærd og sagde, at roderiet er noget de især bedriver om vinteren, og i særlig grad når det er vådt i vejret. Så bliver jorden nemlig blød og let at rode i. Om foråret, når græsset begynder at skyde, går de så over til hovedsagelig at græsse. 

Nu er det ikke den første våde vinter jeg oplever her, men vildsvinene har alligevel holdt roderiet på markerne syd for huset og inde i elleskoven. I år har de så ekspanderet aktiviteterne. Det er nu samtidig mit indtryk, at vildsvinene er taget til i antal. Jeg har vist før nævnt, at jeg sidste år i- og omkring Pulken så vildsvin omtrent lige så mange gange, som i de forudgående 14 år tilsammen.

Fra fuglefronten er der i øvrigt at nævne havørne, en enkelt blå kærhøg og her er endnu godt med svaner. I dag har 172 sangsvaner græsset på en mark et par spytklatter fra Pulken. De kommer ind og overnatter hver aften. Lange, røde aftener med lavt månesegl i vest.

Vandstanden er høj. Nede i syd-Pulken flokkes gråænder og gæs. Blisgås dominerer i antal, men om aftenen kommer også hundreder af bramgæs ind til overnatning. 

I dag har jeg set årets første dagsommerfugl, en nældens takvinge. 

 

Tommy monterer solfangeren som driver web-kameraet.

                                                                      

Til aften talte jeg fra fugletårnet. Der var et mylder af fugle, især gråænder, men også flere og flere traner og sangsvaner, efterhånden som det skumrede. 

Den sidste traneflok som landede var 21 stk. kl. 18:36. Aftenens total blev 211 overnattende traner.

Gråænderne var færdige med at flyve ud kl. 18:45, præcis som i går. Totalen blev 1225 stk. Denne gang så jeg det fra begyndelsen, men til gengæld tror jeg, at man tæller dem bedre hjemme fra mig. I fugletårnet risikerer man, at nogle passerer med nattehimmel som baggrund, og så er de ikke til at få øje på. Hjemme fra ser jeg dem i modlys, og det skal til.  

En stæresværm lavede luftakrobatik over syd-Pulken og på et tidspunkt kom en vandrefalk forbi og jog med dem.

Gæssene var meget svære at få artsbestemt. En blandet flok bram- og blisgæs mod aftenhimmelen er umulig at sortere, så det brugte jeg ikke energi på,. Alt jeg kan sige om blisgås er, at der var over 150, mens jeg ingen idé har om bramgæssenes antal.

Alt i alt en rigtig smuk aften - og så dufter engen af forår!