FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

14. marts 2023

NU LIGNER DET FORÅR

 

Pulken 14/3 2024. Traner i små grupper ankom fra ca 12:30

 

I går blev den kulde, som har ligget over os i de seneste uger, brudt. Pludselig havde vi 9° C og en vild vestenvind, og det satte gang i tranetrækket. I det små, så klart, det er endnu ret tidligt på sæsonen, men på markerne langs Everöds Ängaväg rastede dog 129 stykker, og enkelte småflokke kom indtrækkende mod Pulken i løbet af eftermiddagen. Den hårde vind gjorde, at de kom lavt, faktisk under trætopshøjde.

I dag er vejret fortsat mildt, og i forhold til i sidste uge, hvor sangsvaner og gråænder var næsten enerådende, er billedet helt ændret. Årets første knarand er ankommet, og krikændernes ”plytt”-kald høres hele tiden. Også pibeænderne er ankommet, der hænger lærker under den grå himmel og stærer i hundredevis spadserer omkring, og skiftes til at gå forrest. I formiddag for alle Pulkens fugle til vejs under vild opstandelse. Den havørn, som daskede forbi, som de gør så tit, syntes jeg ikke kunne være forklaringen, og efter lidt tids afsøgning af himmelen opdagede jeg den virkelige grund: En duehøg. En time senere kom duehøgen forbi på ny, med samme virkning.

Siden ved halvettiden i dag er traner i mindre grupper kommet indtrækkende fra øst. Frem til kl. 14 blev det til 3+4+5+5+7+8+5+17+7+2+4. Den talrække kan måske give et billede af, hvordan dette tidlige træk ser ud. I dag er vestenvinden knapt så hård, så de har mere højde end i går. 

Ved 18-tiden cyklede jeg ud for at følge indflyvningen af overnattende traner og svaner. Optællingens resultat var 409 traner og 215 sangsvaner. I det sidste lys landede bramgæssene. De kom i én tæt flok, og landede lige nedenfor fugletårnet.

Kort sagt ser det ud til, at Pulken er ved at ryste vinteren af sig. Endnu er vi lidt bagud, f.eks. med tanke på, at her i fjor rastede 1000 traner allerede 10. marts. I år har kulden lagt en dæmper på det hele, men med dette første varmepust fra sydvest ligner årstiden nu sig selv; tidligt forår.

FORÅRSUDSTILLING 2023: 24. MARTS - 16. APRIL, ÅBENT/ÖPPET 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN!