FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

2. april 2023

RØDHALSET GÅS I PULKEN OG TRANE-NYT

 


Det forlyder at tranefodringen begunder i aften. Der har været tilbagevendende rygter om at fodringen af traner i Pulken skal begynde, men i dag virker det mere sandsynligt end før, da kilden er "tranvärderna" - guiderne i blå jakker, som står ude ved fugletårnet. Vi får se. 

 Politiken er jo, at her ikke bliver fodret før landbrugerne begynder at så markerne til. Før da, kan tranerne alligevel ingen skade gøre på afgrøderne. Det som har gjort det umuligt at få afgrøder i jorden i dette kolde forår er, at markerne endnu er for våde til at kunne bearbejdes. Men som sagt, måske begynder de alligevel i dag.

 Traner er her ellers nok af, men eftersom der ikke fodres i Pulken, skal man i dagtimerne opsøge dem ude i agerlandet. Det kan udmærket gøres langs Everöds Ängaväg og ved Yngsjö Kapell. I Pulken er der stort set traner hele tiden, men i dagtimerne kun i ringe antal - lige nu f.eks. 153. De overnatter her, som de plejer, og ankommer til Pulken i tusindvis hver aften fra omkring solnedgang. Fra daggry og ca en time frem står tranerne stadigvæk i Pulken, men snart efter flyver de ud i agerlandet for at fouragere.

Man kan således sagtens se mange traner, men man må være forberedt på enten at opsøge dem ude i landskabet, eller på at lægge sit besøg i Pulken enten tidligt eller sent på dagen.

Men her er da så sandelig nok af fugle, og en art som i år forekommer i usædvanlig mængde i Pulken er bramgås. Der er talt op til ca 6000. I formiddag fløj de omkring som en lavthængende, hvid sky, hvorefter de alle landede ude i søen. Jeg gik i gang med at tælle dem, for de lå godt. Da jeg var nået til 2800, ca halvvejs gennem flokken, opdagede jeg en rødhalset gås, og så var det slut med den tælling. Rødhalset gås var en ny og længe ventet matrikelart/tomtkryss og ny ædelart.

Jeg er lidt i tvivl om aldersbestemmelsen af den rødhalsede gås. Den havde to tydelige og et ret svagt vingebånd. Det synes jeg peger lidt i begge retninger, så jeg har noterer den som 2k+. Jeg så den igen her til aften, ca. 17:40 - 18:00, hvor den gik lige på den vestre side af stenrækken ved parkeringen. Denne gang så jeg den på helt nært hold. Det kunne konstateres, at den havde lyse spidser på de store hånddækfjer - hvis det kan bruges til noget. De to vingebånd på greater og median coverts var igen meget tydelige, mens båndet på lesser coverts var svagt. Jeg hælder lidt til, at fuglen er adult. Klokken 18:00 lettede den sammen med nogle tusinde bramgæs og fløj over på nordsiden af Graften. Den går formodentlig til overnatning i Pulken i aften, og bør være pp i morgen tidlig.

Det er højvande i åen og i syd-Pulken er engen oversvømmet. Der nede ligger de fleste ænder i disse dage, så de er svære at få styr på. Ellers er her i dag et par rødben, og det er faktisk kun anden dato med rødben her i år. En sen ankomst er engpiber, som først her til morgen sang ude over marken, for siden at lande på sin sædvanlige plads på hegnstråden nede ved stenrækken.