23. april 2013

TRANEVÅREN NÆSTEN FORBI, FORÅRET LIGE BEGYNDTNu tror jeg man kan sige, at tranevåren synger på sidste vers. Igår 190 og idag 170 traner i Pulken. Det er ved at være forbi for denne gang.
Blandt de traner som nu er tilbage, er andelen af etårige fugle høj. De leger og laver ballade. Jager stære og gæs omkring og undersøger nysgerrigt alt hvad de støder på. Det kan ikke betegnes som andet end leg, og det bidrager til, at tranevårens afslutning også rejser nye spørgsmål og byder på interessante observationer. Den 20. marts var her stadig 500 traner, ikke mange, men når alle pludselig går på vingerne på én gang og lægger sig til at kredse over haven, er det nok til et spektakulært show!

Den dag havde vi også simultan optælling af stor kobbersneppe på alle egnede lokaliteter i Vattenriket. Resultatet var nedslående, men nedgangen i forhold til sidste år svarer nogenlunde til, hvad vandrefalkeparret i Kristianstad åd! Tankevækkende. Måske kan vi simpelthen ikke forvente, at en forarmet natur (færre enge, giftigt landbrug etc.) kombineret med flere rovfugle (for vandrefalkens vedkommende støttet af et stadigt pågående udsætningsprogram), giver plads til en livskraftig vadefuglestamme? I Pulken så jeg ingen kobbersnepper, men de kan dog nå at indfinde sig endnu.

Til gengæld så jeg to tundrasædgæs. Jeg har det privilegium, at jeg ikke skal forvalte. Des mere nyder jeg, og denne uge har været et sandt festfyrværkeri.
Varmegennembruddet kom i mandags og siden da, har vi væltet os i sjældenheder! Jeg skal forsøge at rekapitulere: Mandag formiddag møder jeg, på vej ind til Åhus, en adult han steppehøg. Senere på dagen laver Rune sort glente i Pulken, en fugi jeg desværre misser, og på Sånnarna opdages hærfugl. Mandag eftermiddag sidder Christian og jeg på terrassen og mærker varmegennembruddet som en føntørrer i ansigtet og på forkanten af varmefronten ligger årets første landsvaler! Tirsdag er der stadig hærfugl på Sånnarna, suppleret  med endnu en steppehøg og sort glente, og i de følgende dage ses her desuden ringdrossel, vendehals, sortstrubet bynkefugl og rødtoppet fuglekonge. 
Et par dage med hård vestenvind sætter derpå ind, men fredag er vinden løjet af og på Isternäset opdages en damklire, jeg finder en ny ringdrossel på Sånnarna og langs kysten ses yderligere fem ringdrosler. Weekenden byder på tre rødtoppede fuglekonger og fredag aften og hele lørdagen raster en vendehals i min have. Søndag eftermiddag ser jeg så (endelig!) sort glente fra haven, mandag er der vendehals på Fjälkinge backe og i Yngsjö, samt fortsat rødtoppet fuglekonge i Äspet.

Idag er det tirsdag og det blæser friskt fra sydvest. Der sker ikke så meget - dog begyndte jeg dagen med gråspurv i haven, en syngende han, og kun tredie fund her. Jeg har arbejdet hele dagen, men til aften var jeg ude for at lede efter traner i Egeside Träsk og Yngsjön. Vandstanden er lav og det lykkedes mig, for første gang, at trænge gennem rørskoven og se Yngsjön. Det var endda en oplevelse. 

Men det kommer til at blive et problem at finde de lokale tranepar. Egeside träsk er et morads, som holder på sine hemmeligheder. Jeg prøvede flere angrebsvinkler, uden resultat, men havde dog en fin oplevelse med en trommende lille flagspætte nede ved Tolebäcken.

Blandt de sjove småobs fra den seneste uge, vil jeg fremhæve en ny måde at luske enkeltbekkasin: Jeg sidder på terrassen og følger rørhøgen, som flyver ude over Pulken. Den flyver langsomt, søgende, og står næsten stille ind imellem - og dér, flyver så pludselig enkeltbekkasinen op. Nu har jeg set det to gange og Evert har set det én gang. Det spiller! Foråret ligner stadig marts, men lyset er april... snart er det maj!

I løbet af tranevåren har vi haft 990 gæster. Tak til alle som kom forbi og delte oplevelsen med os!


Tundrasædgås, Pulken 20.04.13
Her er min grenbunke, incl. vendehals. 20.04.13
Vendehals på græsplænen - eller hvad man nu skal kalde dét, som dækker jorden i min have.
20.04.13
Dette er vendehalselort. Dagen igennem sad den og hyggede sig på muldvarpeskuddene og man kunne tydeligt se dens kamæleontunge i aktion, når en lækker myre kom forbi. 23.04.13
Traner over haven, skræmt op af et eller andet. 20.04.13
Traner over haven 20.04.13
Traner over haven 20.04.13
Flere traner over haven. 20.04.13
Endnu flere traner over haven. 20.04.13
Traner over haven - her kan man endda SE haven, i form af en af birkene ud mod vejen. Bemærk i øvrigt de flotte heksekoste, som definitivt bestemmer min birk til dun-birk Betula pubescens. 20.04.13


Og her er min vestgavl kommet med; bemærk svalereden.
20.04.13
Samme aften var der spotlight på dansen ved Matningsfältet.
20.04.13

Yngsjön. Nu har jeg boet her i seks år og det er første gang jeg ser den!
23.04.13


Yngsjön 23.04.13

Jægerinfrastruktur ved Tolebäcken 23.04.13

Sandflugt mellem Kärrfästorna og Yngsjö Kapell. Her findes indlandsklitter, som ligger som et tydeligt hvidt bånd gennem markerne. Jeg håber virkelig, at det betaler sig godt, at opdyrke jord af denne bonitet.


Sort og rød glente, et sammenlignende studie i progression.
21.04.13

Et hedelærkepar Sånnarna, 22.04.13. Hedelærke er, sammen med stenpikker, Sånnarnas karakterfugl. Misteldrossel er et andet typisk indslag.