25. marts 2018

FORTSAT INDTRÆK

Elgen, som senest var fremme i går.

Jeg havde forudset, at der ville komme traner i dag, men jeg nåede da at blive bekymret. God vind fra sydvest, men diset. Sidst på dagen opklaring. Indtræk af traner begyndte først i løbet af eftermiddagen. Meget svært at få et overblik. Der var en heftig trafik. Mange traner trak videre, mange landede. Kl. ca. 18 talte jeg dog blot ca 400 rastende - set hjemmefra, så fugle i Pulkens sydøsthjørne er ikke med i dette tal. Jeg ved ikke, hvad den oficielle tælling endte på. I går næsten tusinde, idag blot 400, trods relativt stort indtræk? Det kan næppe passe. Afventer hvad Evert og de andre ude i Utemuseet rapporterer.

I al fald en fin dag. Skønt, at man kan sidde ude, uden at blive blæst omkuld. Kontinuert træk af bogfinker. Ankomst af stor regnspove og dobbeltbekkasin.