FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

23. marts 2021

22. MARTS 202122. marts 2021

En dag med høj himmel og sol. Traner er kommet ind højt ude i øst hele dagen, har hvirvlet rundt mod den halve måne, som overvejede de hvad de nu skulle. Ja det var vel præcis hvad de gjorde. Nogle landede, andre tog sig sammen og fortsatte nordpå i kileformation. Mange af disse sidste er nok gået ned på markerne oppe mod Hovby og Ripa.

Aftenens indflyvning var langvarig. Jeg havde egentlig tænkt mig at gå ud til fugletårnet, men så ringede Evert og sagde, at han havde set seks sølvhejrer flyve ned mod Yngsjön. Det syntes jeg var en udmærket anledning til i stedet at cykle den vej over. Det blev en rigtig fin tur i skumringen. Langs Härnestadsvägen stoppede jeg og afsøgte skovbrynene. Det tog ikke lang tid før jeg fik øje på en elg, som i  det røde aftenlys fik en helt ejendommelig violet pels. 

Selv efter solnedgang stod endnu hundredevis af traner på markerne ned mod Yngsjö Kapell, og sydfra kom en stadig strøm af traneflokke. Mellem tranerrne gik enkelte sangsvaner, grågæs og rådyr og tre elge lå og tyggede drøv i en vinterrapsmark. Over Yngsjön svirrede 1300 stære. 

Jeg nåede tilbage til Pulken i mørkningen og selv da fortsatte tranerne med at komme ind, nu fra nord. Evert, som talte dem kom frem til 5300.