FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

30. juni 2021

ENGEN

 


Venstre og højre side af opslag i skitsebog. Akvarel.

Jeg har malet engen i de seneste dage, gerne siddende på værkende knæ, for at komme langt nok ned. I de fugtige partier er blomstringen overdådig, i de tørre er det på vej til at være overstået pga. det tørre vejr. Jeg har nået at male engen hvor den har været græsset i foråret, og er nu i gang med at male et parti som ikke har været afgræsset endnu. 

Et særligt parti i engen er helt utrolig flot. Pukkellæbe står tæt mellem skjaller, almindelig knopurt, agerpadderok, lav tidsel, hjertegræs, slangetunge og en mængde græsser og starer, som jeg ikke ved hvad er. Noget som ligner djævelsbid, selvom det da er alt for tidligt, står med blåviolette blomsterkugler, hvor Zygaener sidder som en ekstra dekoration (jeg mener det er viciae). Også statices er jeg stødt på. Flere steder er der partier med sumphullæbe. Og så her jeg fundet en ny orkidéart i Pulken. Den vokser også i dette engparti. Den er rank og højvoksen, blomsten ligner mest af alt skovgøgeurt - læben er dybt tredelt og plettet, sporen kort, men grundbladene er spidse.

Vildsvinene gør sig meget bemærkede i år. Et kuld grislinger holder for tiden til i kanten af den østlige elleskov, den nærmest Yngsjö. De har alt for travlt med at rode i jorden til at opdage mig, selvom jeg holder med cyklen oppe på Härnestadsvejen, blot fem meter fra dem. Når en af dem så endelig opdager mig farer de ind i skoven under hyl og skrig, men så snart de ikke kan se mig mere falder de til ro igen, og roder videre. Det vil sige efter 10-15 meters vild flugt.

Vi har i dag fået en smule regn, men det battede ikke noget videre. Vandet er nu så lavt i syd-Pulken, at vaderne ikke gider være der; blot to små præstekraver og en svaleklire. Tranerne er til gengæld begyndt at samle sig; 34 stk. landede til aften for at overnatte.