FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

23. juni 2021

UDSTILLINGSÅBNING LØRDAG DEN 26. JUNI

Klydekolonien i Äspet 

strandskader

brushaner
   

kalkoverdrev på RævebjergKalkoverdrev på Rævebjerg

Urfugle på højmose, Håknaryd

Ekstremrigkær, Tryggevælde Å

Store præstekraver ssp tundrae, Äspet


 
Fra på lørdag og ti dage frem holder jeg udstilling i mit ateliér. Jeg er i gang med at vælge ud til diverse udstillinger, og er slet ikke klar endnu, men her er et lille udvalg af malerier fra foråret 2021.
 
Ligesom under tranevåren vil jeg her på bloggen følge naturen i Pulken i udstillingsperioden. Hvis der er interesse for guidede ture, kan vi også finde ud af dét. Her ved midsommertide er Pulken først og fremmest en god botanisk lokalitet, der er bl.a. flere arter af orkidéer i området, og så er vadefugletrækket i gang. Det er noget som kan ændre karakter i løbet af en nat, ja faktisk kan en regnbyge betyde knald eller fald; i denne forbindelse er regn positivt, fordi det pludselig kan bringe hundreder af vadere, som ellers ville væøre trukket forbi, ned til rast i Pulken. Mindst 30 vadefuglearter er registreret her.