FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

19. april 2022

CCT LAVER NY ART FOR PULKEN IGEN

 

Én af de seneste dages sjældne fugle i Pulken. 18/4 2022

Med varmegennembruddet i Påsken er der taget hul på den tid på året, som gennem årene suverænt har budt på flest sjældne fugle i Pulken. Det er perioden fra varmegennembruddet til medio maj. Som jeg allerede sagde, da jeg i februar holdt foredrag i Fågelklubben, under overskriften "Pulkens Fågelliv Året Runt" er det en periode, hvor Pulken bør være dækket fra morgen til aften, og de seneste dage taget i betragtning, kan vi sådan set udvide dette til: Dækket døgnet rundt. Min strategi er at afsøge himmelen igen og igen, lytte, og i øvrigt tjekke så meget som muligt - en glente kunne jo være sort, en måge kunne være noget andet end en hættemåge og er der mon en rødhalset gås mellem bramgæssene? Hvis jeg kigger mere finder jeg mere, og det er jo dét, som er noget af det sjoveste: Øjeblikket hvor det sker.

Jeg rekapitulerer lige de seneste tre dages hændelser:

17. april: Under totaloptælling af Pulken fandt jeg, som allerede nævnt, en rødtoppet fuglekonge som ny art for lokaliteten. Senere på dagen ses en nordtrækkende sølvhejre.

18. april: Der arbejdes til de små timer, og kl. 01:12 går jeg ud på terrassen, hvor jeg straks hører en overflyvende plettet rørvagtel. Den noteres som trækkende. Noget senere, nemlig kl 11:50 er jeg i fugletårnet, og opdager en adult dværgmåge. Det er slet ikke nogen almindelig fugl her; faktisk blot min anden observation gennem femten år.

19. april: Igen bliver det sent, før jeg kommer i seng og klokken 01:10 går jeg ud for lige at tjekke om den plettede rørvagtel mon skulle være landet. Der er en del støj, for der forårspløjes nord for Graften, men da traktoren fjerner sig begynder jeg at opfatte en rytme, og da traktoren kommer over i den fjernere ende af marken trænger den plettede rørvagtel tydeligt igennem. Dagen bliver solrig med østenvind, og der er klart færre fugle på vandet end i de forudgående dage. Marken syd for huset bliver harvet, jeg maler, men spejder ind imellem.  Klokken 17 kigger jeg op, og ser at marken nu er fuld af måger. Selvom jeg nu er lidt blæst, siger jeg til mig selv, at de i hvert fald skal tjekkes igennem - og gerne tælles. Jeg begynder i den ene ende og efter 35 stormmåger og 7 hættemåger står den der: En 4K- sorthovedet måge i perfekt lys og på ca 50 m afstand. Så overordentligt fed og almægtig - endnu en art, som aldrig før er observeret i Pulken - og naturligvis tomtkryss.

Pulken 19/4 2022

Pulken 19/4 2022