FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

18. april 2022

NY ART FOR PULKEN OG HØJE TAL

 

Rødtoppet fuglekonge, Pulken 17/4 2022.

Mandag annandag påsk /2. påskedag får jeg nogle gæster, og vi skal rundt og kigge på et par andre steder i Vattenriket, så jeg regner først med at være ude hele formiddagen og tilbage ud på eftermiddagen. Jeg kan altid træffes på +45 31 69 47 26, hvis der er spørgsmål.

 

Påskedag har været forrygende i Pulken. Jeg har talt hele lokaliteten op. Det gav et impornerende højt antal krikænder, hele 502 rastende, og det er muligvis rekord for Pulken. Hele 72 rastende skeænder er også mange. Jeg tænker, at det kan tilskrives det pludseligt varme vejr. Jeg kunne også notere årets første løvsangere og skovpibere og det at komme lidt ud i terrænet gav også en til to trommende lille flagspætte, samt ikke mindst en helt ny art for Pulken, nemlig en rødtoppet fuglekonge. Tællingen gav desuden bl.a. 3 hanner og en hun atlingand, 170 pibeænder og hele 17 gransangere, ynglefund af træløber, syngende lille gråsiskenn og ca 2500 bramgæs.

Der har været stort småfugletræk hele dagen, særlig pibere, men da der ikke var nogle kald at høre pga. afstand, kunne de ikke bestemmes. Dog er som nævnt skovpiber ankommet, nemlig en trækkende fugl, som landede kortvarigt i vores store birk, inden den kort efter trak videre. Også kvækerfinker i flot yngledragt er trukket igennem og en sølvhejre trak nord kl. 12:08. Den slutter sig til næsten daglige observationer af arten i de seneste dage - op til fem fugle er set.

Tranerne er begyndt at strejfe, her kan være helt tranetomt, men pludselig kommer de så væltende i hundredevis - hvilket også er den størrelsesorden vi nu er nede i, hvad angår antal, det er som det skal være, og det er ligeledes helt efter bogen, at mange af de tilbageværende er 2k-fugle. 

Et par pudsige gåseobservationer i dagens løb var en blisgåsefamilie - far mor og 2k - og 13 tajgasædgæs. De sidste har strejfet rundt i området i en tid, men først i dag lykkedes det at få dem artsbestemt. Og så er grågæssenes gæslinger klækket.